C O V E C O S T

SERVEIS INFORMATICS

Aquest apartat es exclusiu per el nostres clients, des de on poden accedir a la descarrega de las actualitzacions de Software.

Accés a l'actualització de l'aplicació CoveCost Visual 6 i a la resta deines i utilitats.

Actualitzacions de SoftWare

Área de Clients

Igualment, també, hi a la possibilitat de descarregar la versió DEMO de la aplicació CoveCost Visual 6, aplicació per la Gestió Integral del seu negoci: Comptabilitat, Facturació, Compres, Stocks, Producció, Control de Presencia, Estadístiques, etc.

Versio DEMO

Accés a la descarrega de la versió DEMO de l'aplicació CoveCost Visual 6

Cuadro de texto: Asistencia Remota